ELFLA projekts pasākumā “Ražotāju grupu un organizāciju izveidei”

Mērķis veicināt Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības veidošanos un efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un tirgus izpētes nodrošināšanā, produkcijas realizācijā, kā arī jaunu noieta tirgu apgūšana. Projekts nr. 22-00-A00901-000003. KS LATVIJAS LIELLOPS projekta īstenošanas laiks - no 2022. gada 20.oktobra līdz 2026. gada 31.decembrim. Kopējais finansējums 97 850,12 EUR, tai skaitā 100% ES finanšu līdzekļi. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm  
Back to Top
lvLatvian