Проекты

Проект EAFRD по мероприятию "Создание групп и организаций производителей"

Печать

Mērķis veicināt Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības veidošanos un efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un tirgus izpētes nodrošināšanā, produkcijas realizācijā, kā arī jaunu noieta tirgu apgūšana.

Projekts nr. 22-00-A00901-000003.

KS LATVIJAS LIELLOPS projekta īstenošanas laiks – no 2022. gada 20.oktobra līdz 2026. gada 31.decembrim. Kopējais finansējums 97 850,12 EUR, tai skaitā 100% ES finanšu līdzekļi. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Выберите поля, которые будут показаны. Остальные будут скрыты. Перетащите их, чтобы изменить порядок.
  • Изображение
  • Рейтинг
  • Цена
  • Описание
  • Дополнительная информация
  • Добавить в корзину
Щелкните снаружи, чтобы скрыть панель сравнения
Сравнить