SIA Pavasari RT

SIA Pavasari RT

SIA Pavasari RT

Saimniecība SIA „Pavasari RT” atrodas Brocēnu novadā Remtē. Mēs, Aneta un Ainārs ar bērniem pirms pieciem gadiem izlēmām savu dzīvi dzīvot laukos skaistā lauku īpašumā „Pavasaros”. Vēlamies saviem bērniem iemācīt darba tikumu un mīlestību pret dabu un zemi, kur dzīvojam.
Saprotot, ka vērtīgās pļavas ir kā jāapsaimnieko, bet skaidri apzinoties, ka to vēlamies darīt dabai un videi draudzīgi, meklējām risinājumus ko darīt. Ieguvu lauksaimniecības izglītību un pirms gada nopirkām pirmos gaļas liellopus, skaistas herefordas teles, kurām nu jau ir pirmie mazie. Pašlaik notiek lopu novietnes un mēslu krātuves celtniecība, lai arī ziemas periodā lopi dzīvotu atbilstoši visām labturības prasībām. Esam iesācēji, bet ar lielu enerģiju un vēlmi apgūt ko jaunu. Regulāri mācos dažādos kursos un apmācībās, kā arī saimniecība ir „Gaļas liellopu audzētāju biedrības” un „Zemnieku saeimas” biedrs. Mūsu vērtības ir saimniekot ilgtspējīgi un videi draudzīgi. Vēlamies, lai mūsu saimniecībā izaudzētie lopi nonāk pie Latvijas patērētāja. Mums ir svarīgi izglītot pircēju par to, ka kvalitatīvi nobarota liellopa gaļa ir vērtīga viņu veselībai, kā arī izglītot par tās pareizu pagatavošanu. Tāpēc mums ir liels prieks būt kooperatīvā „Latvijas liellops” un strādāt kopā ar jau pieredzējušiem un zinošiem lauksaimniekiem, no kuriem varam daudz mācīties un kopīgi virzīties uz nosprausto mērķi. Saimniecībā, pašlaik, ir 15 herefordas šķirnes govis. Ganāmpulku paplašinām lēnām ar kvalitatīvām telēm. Lopi vasaras sezonā ganās ganībās, bet ziemas periodā atrodas novietnē un tiek baroti ar rupjo zāles lopbarību. Dotajā momentā, saimniecība ir uzsākusi bioloģisko sertifikāciju. Mums vēl ir daudz darba un daudz jāmācās. Saprotam, ka kopā ir spēks un iespēja darīt lietas labāk, tāpēc paši sev un saviem kooperatīva biedriem novēlam izdošanos un tiekšanos uz nosprausto mērķu sasniegšanu.

Ar cieņu,
Aneta Rulle
SIA „Pavasari RT”
saimniece

Atlasiet rādāmos laukus. Pārējie tiks paslēpti. Velciet un nometiet, lai mainītu secību.
  • Attēls
  • Rating
  • Cena
  • Apraksts
  • Papildu informācija
  • Pievienot grozam
Noklikšķiniet ārpusē, lai paslēptu salīdzināšanas joslu
Salīdzināt